Voor zelfstandige onderwijzers

De helpende hand bieden aan het onderwijs met toegang tot een gepersonaliseerd digitale leeromgeving (inclusief leerdoeldekkend materiaal) voor leerlingen die dat op dit moment het meest behoeven. Dat heet van meerwaarde zijn!

Meld je gratis aan. Zo stel je jezelf beschikbaar voor scholen of ouders.

Dit kan via de openbare kaartenbak voor ouders/scholen en middels de pakketten voor scholen. Daarnaast kan de ouders/school om gebruik te maken van de tijdelijk gratis software (Schoolpoort en Aerobe) en – voor een aantrekkelijk maandbedrag – een ASUS laptop.

Inzetopties

Het combineren van thuiswerken met onderwijsplichtige kinderen wordt steeds lastiger. Het is zwaar en kan in sommige gevallen leiden tot negatieve gedragsverandering van zowel kind als ouder. Wij kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen wel helpen met begeleiden van het schoolwerk en de daarbij horende vraagstukken.

Maak er gerust gebruik van.

Taalwandeling

Samen even buiten de taal opfrissen. Oefen met woordenschat, zinsbouw (plus conditie).

Moeilijke sommen

Voor vragen over bepaalde rekenopdrachten en wellicht wel een stap-voor-stap aanpak.

Concentratie

Tips krijgen van leraren of misschien wel een regelmatige afspraak om te helpen met de focus.

Creativiteit

Naast schoolwerk zijn er ook een hoop andere dingen te doen. Een leraar op afstand denkt mee.

Muziek

Samen muziek maken. Met iemand die je kan stimuleren en tips geven? Dat zou fijn kunnen zijn

Feedback

Sommige leerlingen zijn gebaat bij regelmatige feedback. Deze pedagogen graag

Extra lesstof

Samen kijken waar je nog meer mee aan de slag kunt. Opdrachten buiten de methode om

Bijles

Uitval op een bepaald vakgebied is niet vreemd in deze situatie. Bijles kan specifiek hierop inzoomen

Informatie voor scholen

Het onderwijs benaderen vanuit controle is wat we deden, vanuit vertrouwen is wat we doen.

Controleren is een manier om effectief les te kunnen geven. Door bij leerlingen na te vragen, weet je als leraar of er behoefte is aan extra uitleg of niet en kun je gericht differentiëren. In de huidige tijd is het, met de huidige mankracht, onmogelijk om elke leerling individueel te volgen. We moeten het leren te vertrouwen. Uiteraard zijn er leerlingen waarbij we deze extra behoefte kunnen voorspellen en willen bieden. Dan heb je extra -bevoegde- handen nodig!

Vind een passende

oplossing